วัตถุประสงค์
การแข่งขัน
ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น 3

"เหลียวหลังแลหน้า รวมพลคนกล้าฝ่าสองมหานที"

1. เพื่อเทิดพระเกียรติต่อบูรพมหากษัตริย์ไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้ทรงเสียสละหยาดเหงื่อและแรงกายให้ปวงชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี มีศักดิ์ศรีทัดเทียมนานาอารยประเทศ

2. เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถทางร่ายกายของกำลังพลกองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพ ภายใต้คำขวัญที่ว่า “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”

3. เพื่อกระตุ้นให้กำลังพลและประชาชนทั่วไปได้ฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรง พร้อมกับการแข่งกีฬาทั้งสามประเภทอย่างต่อเนื่องแบบ ”ไตรกีฬา” คือว่ายน้ำ , ปั่นจักรยาน และ วิ่งทางไกล

4. เป็นกิจกรรมตามแนวความคิดของรัฐบาลที่ว่า ”จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์” เพื่อส่งเสริมกิจการที่เสริมสุขภาพของประชาชนทั่วไป

5. กระตุ้นให้บุคลากรของกองทัพเรือ และทุกเหล่า รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้หันมาสนใจการเล่นกีฬาและแข่งขันอย่างถูกต้อง อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนชาวไทยโดยรวม

6. เป็นกิจกรรมพื้นฐานให้เกิดการต่อยอด เพื่อสร้างนักกีฬาไปแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป

7. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนทราบและใช้เวลาว่างพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ดังกล่าว

8. เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น จากการแข่งขันและการอำนวยความสะดวกต่างๆ จากการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองแก่นักกีฬาและผู้เข้าชมการแข่งขัน

สนาม 2 : จังหวัดตราด

ติดต่อสอบถาม

Facebook

ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ

สถิติเยี่ยมชม

web statistics