ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ NAVY TRIATHLON Season 3
กิจกรรม(Activity News)

วันที่จัดงาน : ยกเลิกการแข่งขัน
สถานที่จัดงาน : อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
ประกาศยกเลิกการแข่งขันไตรกีฬานาวีฯ ซีซัน 3 ครั้งที่ 3 ณ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้ว สามารถแจ้ง และกรอกคำขอคืนเงินได้ที่ https://triathlon.navy.mi.th/app/refund

------------------------------------------
ผู้สมัคร/ผู้แข่งขัน สามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร ดังนี้
- Login เข้าระบบ
- เลือกเมนู Member -> My History
การประกาศรายชื่อผู้แข่งขันอย่างเป็นทางการ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
------------------------------------------
ติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครแข่งขัน : โทร 0-2475-7809, 0-2475-7822
(**ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.**)
------------------------------------------
กรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงิน ได้ที่ Lind ID : Kitsana_123_123
ติดต่อสอบถามเรื่องการชำระเงิน : โทร 096-425-2353


ประกาศยกเลิกการแข่งขันไตรกีฬานาวีฯ ซีซัน 3 ครั้งที่ 3 ณ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้ว สามารถแจ้ง และกรอกคำขอคืนเงินได้ที่ https://triathlon.navy.mi.th/app/refund
ประกาศรายชื่อผู้แข่งขันซีซัน 3 สนามที่ 2 จว.ตราด
------------------------------------------------------------------
ตรวจสอบรายชื่อผู้แข่งขัน และหมายเลข BIB ***
------------------------------------------------------------------
คลิกดูประกาศรายชื่อตามประเภทแข่งขัน
BIB
ขั้นตอนการสมัคร (Registration)
การชำระเงิน (Payment)
Show Visitor Statistics