ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ NAVY TRIATHLON Season 2
กิจกรรม(Activity News)
"พระมหากรุณาธิคุณดุจบิดามารดร เหล่านาวีถวายพระพรชัย"

วันที่จัดงาน : ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กรกฏาคม 2563
สถานที่จัดงาน : จังหวัด ชุมพร


"ทหารเรือไทย เทิดไท้องค์มหาราชามหาราชินีชั่วนิรันดร์"

วันที่จัดงาน : ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน 2563
สถานที่จัดงาน : สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี


“ถิ่นน้ำสองสี เหล่าราชนาวีเทิดจักรีวงศ์"

วันที่จัดงาน : วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
สถานที่จัดงาน : จังหวัด นครพนม

ปิดลงทะเบียน(Close)
Tested on Chrome and some features does not work in Firefox and IE/เว็บไซต์ใช้งานได้ดีบน Chrome และไม่รองรับ Firefox และ IE
การลงทะเบียนรับสมัครเปิดให้บริการแล้ว และจะปิดเมื่อครบจำนวน Bib 1,000 รายการ
Reserved Bib Extra Individual Team Remain
1,000 300 880 240 180

"อาทิตย์อัสดงริมแผ่นดินทอง เหล่าประชาและนาวีแซ่ซ้องพระเกียรติคุณ"

วันที่จัดงาน : วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
สถานที่จัดงาน : จังหวัด ระนอง


รายชื่อนักกีฬา ซีซัน 2 สนามที่ 2
Click Result - ดูผลการแข่งขัน ซีซัน 2 สนามที่ 1
รายชื่อนักกีฬา ซีซัน 2 สนามที่ 1
Show Visitor Statistics