รายการแข่งขัน -Events List

ไตรกีฬานาวี Navy Triathlon

“อาทิตย์อัสดงริมแผ่นดินทอง เหล่าประชาและนาวีแซ่ซ้องพระปรีชา”

ระหว่างเดือนธันวาคม 2563

สถานที่แข่งขัน คือ จังหวัด ระนอง

วันที่แข่งขัน วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

ปิดลงทะเบียน(Close)