รายการแข่งขัน -Events List

ไตรกีฬานาวี Navy Triathlon

“อาทิตย์อัสดงริมแผ่นดินทอง เหล่าประชาและนาวีแซ่ซ้องพระปรีชา”

ระหว่างเดือนธันวาคม 2563

สถานที่แข่งขัน คือ จังหวัด ระนอง

วันที่แข่งขัน วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

ปิดลงทะเบียน(Close)

“รวมพลที่จันทบุรี-ตราด เทิดไท้มหาวีระราชันย์"

ระหว่างเดือนเมษายน 2564

สถานที่แข่งขัน คือ จังหวัด ตราด

วันที่แข่งขัน วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564

ปิดลงทะเบียน(Close)

สถานที่แข่งขัน คือ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

วันที่แข่งขัน ยกเลิกการแข่งขัน

ปิดลงทะเบียน(Close)