ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ NAVY TRIATHLON Season 3
กิจกรรม(Activity News)
“รวมพลที่จันทบุรี-ตราด เทิดไท้มหาวีระราชันย์"
วันที่จัดงาน : วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
สถานที่จัดงาน : จังหวัด ตราด

------------------------------------------
ผู้สมัคร/ผู้แข่งขัน สามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร ดังนี้
- Login เข้าระบบ
- เลือกเมนู Member -> My History
การประกาศรายชื่อผู้แข่งขันอย่างเป็นทางการ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
------------------------------------------
ติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครแข่งขัน : โทร 0-2475-7809, 0-2475-7822
(**ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.**)
------------------------------------------
กรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงิน ได้ที่ Lind ID : Kitsana_123_123
ติดต่อสอบถามเรื่องการชำระเงิน : โทร 096-425-2353

ปิดลงทะเบียน(Close)

ประกาศรายชื่อผู้แข่งขันซีซัน 3 สนามที่ 2 จว.ตราด
------------------------------------------------------------------
ตรวจสอบรายชื่อผู้แข่งขัน และหมายเลข BIB ***
------------------------------------------------------------------
คลิกดูประกาศรายชื่อตามประเภทแข่งขัน
BIB
ขั้นตอนการสมัคร (Registration)
การชำระเงิน (Payment)
Show Visitor Statistics